Výroční zpráva MŠ 2017 - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska
Výroční zpráva mateřské školy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
Počet podaných písemných žádostí o informace
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informace
0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb
0
V Ostravě dne 4. 1. 2018
Mgr. Adéla Mikesková
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky