Školní řád - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní řád

Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace

Č. j. MSUK355/2018

Ředitelka Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky