Platby a stravné - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah


Vážení rodiče,

vítáme Vás v naší mateřské škole a přejeme Vám, aby se dětem u nás líbilo a všichni jste byli spokojeni. Protože pořádek dělá přátele, chceme Vás informovat o způsobu placení a vyučtování stravného a školného.
Stravné a školné na školní rok 2020 - 2021
Ceny staravného dětí do 6 let:

Přesnídávka + ovoce
8,-
Pitný režim
3,-
Oběd17,-
Odpolední svačina7,-
Celodenní strava
35,-Děti s odročenou školní docházkoudocházku:


Přesnídávka + ovoce
9,-
Pitný režim
3,-
Oběd
20,-
Odpolední svačinka
7,-
Celodenní strava
39,-Neodhlášený oběd dětí do 6 let                 
35,.+48,-
Kč - ostatní a mzdové náklady = 83,- Kč
Neodhlášený oběd dětí od 6 let                
39,.+48,-
Kč - ostatní a mzdové náklady = 87,- Kč

Ceny školného = úplata za vzdělávání v mateřské škole ( směrnice č. 9 o výši úplaty za předškolní vzdělávání ).
Měsíčně ( na školní rok 2019 - 2020 )  
460,-
Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31. 8.  dovrší 5 let. Školné platí  děti po dobu provozu MŠ.

Informace o způsobu placení stravného a školného

Stravné a  školné  se  platí  dohromady vždy zálohově  dopředu. ( Výpočet  částky =  denní sazba  x  počet  stravovacích  dnů + školné ).
Měsíčně zasílejte 1 200,- Kč na náš účet u Equabank číslo : 1021884356/6100.
Do zprávy příjemce uveďte jméno dítěte! Platba se provádí zálohově dopředu k 20. dni předchozího měsíce.

Vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení školní docházky nebo ukončení stravování do 1 měsíce.

Návrat na obsah