Organizace dne - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah
Doporučené uspořádání dne v mateřské škole
 
Velká Budova

6.00 - 8.00
  • Scházení dětí.
  • Volná hra dětí, zapojení do nabizených činností založených převážne na prožitkovém učení ve skupinách nebo individuálně.
  • Individuální péče, logopedické chvilky, grafomotorická cvičení.
  • Plnění TVP

8.00 - 9.00
  • Individuální péče, logopedické chvilky, grafomotorická cvičení.
  • Plnění TVP
  • Pohybové aktivity

9.00 - 9.45
 • Hygiena
 • Svačinka
 • Pokračování v plnění TVP

9.45 - 11.45
  • Převlékání dětí
  • Pobyt venku
  • Plnění TVP
  • Převlékání dětí

11.45 - 12.30  
  • Hygiena, oběd, hygiena

12.15 - 12.30
 • Vyzvedávání dětí

12.30 - 14.00
  • Odpočinek.
  • Náhradní nespací aktivity, individuální péče pro děti s OŠD a SVP.
  • Zařazení vzdělávacích aktivit z TVP a dílčího vzdělávacího programu „Svět na kolech“

14.00 - 16.30
  • Hygiena
  • Svačinka
  • Pokračování plnění TVP
  • Odpolední volné hry a aktivity
  • Zařazení vzdělávacích aktivit z dílčího vzdělávacího programu „Sovička“, nadstandartní zájmové aktivity Anglicky s úsměvem a atletika

Malá budova

6.00 - 8.30
 • Scházení dětí
 • Volná hra dětí, zapojení do nabízených činností založených převážně na prožitkovém učení ve skupinách nebo individuálně.
 • Individuální péče, logopedické chvilky, grafomotorická cvičení.

8.30 - 8.45
 • Pohybové aktivity

8.45 - 9.30
 • Hygiena
 • Svačinka
 • Pokračování v plnění TVP

9.30 - 11.15
 • Převlékání dětí
 • Pobyt venku
 • Plnění TVP
 • Převlékání dětí

11.15 - 12.00
 • Hygiena, oběd, hygiena

11.45 - 12.00
 • Vyzvedávání dětí

12.00 - 14.15
 • Odpočinek

14.15 - 16.00
 • Hygiena
 • Svačinka
 • Pokračování plnění TVP
 • Odpolední volné hry a aktivity
 • Zařazení vzdělávacích aktivit z dílčího vzdělávacího programu „Svět na kolechDěti se scházejí na velké budově do 8 hodin a na malé budově do 8:30. Vyzvedávání dětí je možné na velké budově po obědě  ve 12:15 až 12:30 a odpoledne po 14:30 do 16:30. Na malé budově je možné děti vyzvedávat po obědě od 11:45 do 12:00 a odpoledne od 14:30 do 16 hodin pokud není osobně s učitelkou dohodnuto jinak.

Dle situace a potřeb dětí lze organizaci činností v průběhu dn přizpůsobit . Spontánní hra je využívána k pozorování dětí
a jejich diagnostice.

Pevně stanovený časový rámec je pro stravování dětí.Návrat na obsah