Charakteristika - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Patříte k moderním rodičům, pro které MŠ není jen „úschovna dětí“? Jste rádi, když se Vaše dítě všestranně rozvíjí přirozenou cestou ve skupině vrstevníků?  Vyžadujete individuální přístup a respektování osobnosti dítěte? Pak jste správně u nás!

Pro nejmenší děti, zpravidla od 2 do 4,5 let, jsou uzpůsobeny podmínky 2 tříd v malé budově, kde je této věkové skupině upravena i organizace dne. Pro děti od 3,5 do zahájení povinné školní docházky jsou připraveny 4 třídy na velké budově. Toto věkové složení umožňuje sociální učení mladších od starších, a  zároveň plně reflektuje potřeby jednotlivých dětí přiměřené jejich vývojové fázi.

Učitelky MŠ vytvořily příjemné a estetické prostředí  s  množstvím  podnětů,  které  probouzí  aktivní  zájem a  zvídavost dětí. Pohoda a dobrá nálada je u nás samozřejmostí.

Po celý rok je maximálně využívána rozlehlá školní zahrada.  Velkým přínosem  je  dopravní  hřiště   a vybavení koly, koloběžkami a tříkolkami. Jednou z priorit je dopravní výchova .


A protože platí, že než desetkrát slyšet,  je lépe jednou vidět, navštivte nás! Rádi Vám MŠ ukážeme.


Návrat na obsah