Celé Česko čte dětem - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah
Celé Česko čte dětem
celorepublikový projekt

    Již několik let třída Brouček realizuje třídní projekt Čtení s maminkou. V rámci rozvoje čtenářské negramotnosti přichází maminky, ale i další rodinní příslušníci přečíst dětem pohádku. Paní učitelky připraví doprovodný program – taneček, písnička, omalovánka apod. Tím vznikne zajímavá činnost, ve které je čtení stěžejní, ne však jedinou aktivitou.
    
Do třídy Beránek přišel ve školním roce 2018/19 přečíst pohádku pan místostarosta Martin Tomášek. Svého úkolu se zhostil velmi dobře a děti si pohádku v jeho podání užily.
    
    Ve školním roce 2019/20 se třída Brouček oficiálně zapojila do celorepublikového projektu "Celé Česko čte dětem" a "Babička  a dědeček do školky". Věříme,  že  maminky, babičky a dědečkové, případně další rodinní příslušníci nás podpoří ve snaze probudit v dětech zájem nejen o pohádky, ale literaturu, jako takovou.


Návrat na obsah